รับแปลเอกสารทุกชนิด (ยกเว้นภาษาต่างดาว)

บัตรประจำตัวประชาชน

image20

หากลูกค้าไม่สามารถค้นหาได้ นั่นหมายความว่าสิ่งที่ค้นหาไม่มีอยู่ แสดงรายการและอธิบายถึงการให้บริการที่คุณมอบให้อย่างชัดเจน รวมถึง ต้องแน่ใจว่าได้แสดงตัวอย่างผลงานไว้ในบริการแบบพรีเมียม

สำเนาทะเบียนบ้าน

image21

มีการจัดมหกรรมลดราคา มีคนดังมาร่วมงาน หรือมีกิจกรรมอื่นหรือไม่ ทำแน่ใจว่าได้ประกาศกิจกรรมนั้นเพื่อให้ทุกคนทราบและร่วมตื่นเต้นไปกับกิจกรรมด้วย

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

image22

ลูกค้าของคุณแสดงความชื่นชมเกี่ยวกับคุณบนโซเชียลมีเดียหรือไม่ แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ของพวกเขาเพื่อช่วยเปลี่ยนผู้ที่อาจเป็นลูกค้าให้กลายมาเป็นลูกค้าประจำ

หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว

image23

กำลังมีการลดราคาสำหรับวันหยุดพักผ่อนหรือข้อเสนอพิเศษประจำสัปดาห์หรือไม่ คุณน่าจะโปรโมทที่นี่เพื่อให้ลูกค้าตื่นเต้นเมื่อได้รับข้อเสนอดีๆ

ใบสำคัญการสมรส

image24

คุณได้ขยายร้านไปยังสถานที่แห่งใหม่ ออกแบบร้านใหม่ หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ หรือไม่ อย่าเก็บเรื่องพวกนี้ไว้คนเดียว ต้องบอกให้ผู้คนได้ทราบความเคลื่อนไหวเหล่านี้ด้วย

ใบสำคัญการหย่า

image25

หากลูกค้ามีคำถาม คุณจะต้องมีคำตอบให้พวกเขา! แสดงคำถามที่ถามบ่อยที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน

เนื้อหาในเว็บไซต์

สูติบัตร

image26

หากลูกค้าไม่สามารถค้นหาได้ นั่นหมายความว่าสิ่งที่ค้นหาไม่มีอยู่ แสดงรายการและอธิบายถึงการให้บริการที่คุณมอบให้อย่างชัดเจน รวมถึง ต้องแน่ใจว่าได้แสดงตัวอย่างผลงานไว้ในบริการแบบพรีเมียม

หนังสือรับรองโสด

image27

มีการจัดมหกรรมลดราคา มีคนดังมาร่วมงาน หรือมีกิจกรรมอื่นหรือไม่ ทำแน่ใจว่าได้ประกาศกิจกรรมนั้นเพื่อให้ทุกคนทราบและร่วมตื่นเต้นไปกับกิจกรรมด้วย

ใบรับรองบุตร

image28

ลูกค้าของคุณแสดงความชื่นชมเกี่ยวกับคุณบนโซเชียลมีเดียหรือไม่ แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ของพวกเขาเพื่อช่วยเปลี่ยนผู้ที่อาจเป็นลูกค้าให้กลายมาเป็นลูกค้าประจำ

ใบรับรองต่างๆ

image29

กำลังมีการลดราคาสำหรับวันหยุดพักผ่อนหรือข้อเสนอพิเศษประจำสัปดาห์หรือไม่ คุณน่าจะโปรโมทที่นี่เพื่อให้ลูกค้าตื่นเต้นเมื่อได้รับข้อเสนอดีๆ

หนังสือรับรองบริษัท+วัตถุประสงค์

image30

คุณได้ขยายร้านไปยังสถานที่แห่งใหม่ ออกแบบร้านใหม่ หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ หรือไม่ อย่าเก็บเรื่องพวกนี้ไว้คนเดียว ต้องบอกให้ผู้คนได้ทราบความเคลื่อนไหวเหล่านี้ด้วย

สัญญาต่างๆ

image31

หากลูกค้ามีคำถาม คุณจะต้องมีคำตอบให้พวกเขา! แสดงคำถามที่ถามบ่อยที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน

เนื้อหาในเว็บไซต์

คำสั่งศาล

image32

หากลูกค้าไม่สามารถค้นหาได้ นั่นหมายความว่าสิ่งที่ค้นหาไม่มีอยู่ แสดงรายการและอธิบายถึงการให้บริการที่คุณมอบให้อย่างชัดเจน รวมถึง ต้องแน่ใจว่าได้แสดงตัวอย่างผลงานไว้ในบริการแบบพรีเมียม

เอกสารอื่นๆ

image33

มีการจัดมหกรรมลดราคา มีคนดังมาร่วมงาน หรือมีกิจกรรมอื่นหรือไม่ ทำแน่ใจว่าได้ประกาศกิจกรรมนั้นเพื่อให้ทุกคนทราบและร่วมตื่นเต้นไปกับกิจกรรมด้วย

หมายเหตุ

หมายเหตุ ก.

อัตราค่าแปลเอกสารต้อง 3 หน้าขึ้นไปถ้าน้อยกว่า 3 หน้าคิดราคาเพิ่ม 100 บาท

หมายเหตุ ข.

ส่วนเอกสารราชการ ถ้ามีการนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศต้องใช้เอกสารตัวจริงทั้งหมด

หมายเหตุ ค.

ค่าบริการไปกระทรวงการต่างประเทศ 1,000 บาท

หมายเหตุ ง.

ค่าธรรมเนียมกระทรวงการต่างประเทศ ชุดละ 500 บาท ถ้าเป็นคำสั่งศาล ชุดละ 800 บาท

  • ชุดละ หมายถึงฉบับไทย 1 หน้า + ฉบับอังกฤษ 1 หน้า รวมเป็น 1 ชุด
  • ใช้เวลาที่กระทรวงราวๆ 4-5 วันทำการ แต่คำสั่งศาลนานกว่านั้น (ขั้นต่ำ 2 อาทิตย์)

หมายเหตุ จ.

กำหนดวันรับเอกสารอาจมีความไม่แน่นอน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หมายเหตุ ฉ.

หากลูกค้ามีคำถาม คุณจะต้องมีคำตอบให้พวกเขา! แสดงคำถามที่ถามบ่อยที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน