ซื้อตั๋วเครื่องบินใช้เอกสารอะไรได้บ้าง

สายการบินหรือเอเยนซี่จะร้องขอเอกสารต่อไปนี้เมื่อคุณต้องการจองตั๋วเครื่องบิน ความสำคัญของเอกสารที่จะต้องใช้ระบุตัวบุคคลนั้นแบ่งได้ดังนี้

เอกสารที่สามารถใช้เดินทางได้สำหรับการบินภายในประเทศ

1) บัตรประชาชน

image82

 • สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศนั้นเราสามารถใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถซื้อและขึ้นเครื่องได้ทุกสายการบิน


แต่ก็มีข้อแม้ว่าบัตรนั้นจะต้องไม่ชำรุดจนเกินสภาพ  ยังเห็นรูปหน้าชัดเจนและต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันที่เดินทาง บางสายการบินอาจจะอนุโลมสำหรับบัตรที่หมดอายุ แต่ก็มีสิทธิืถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องได้เหมือนกันนะครับ

2) สำเนาบัตรประชาชน

image83

 • กรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงสูญหายหรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเอามาแสดงต่อพนักงานสายการบินก่อนจะขึ้นเครื่อง สำเนาบัตรประชาชนก็สามารถใช้แทนกันได้เช่นกัน


ส่วนใครที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้เลยก็สามารถไปแจ้งกับอำเภอเพื่อขอคัดลอกสำเนาบัตรประชาชนได้ครับ แต่ในเมื่อไปถึงอำเภอแล้วก็ควรทำใหม่เลยดีกว่าป่ะ  ใช้ได้กับเส้นทางการบินในประเทศเท่านั้นนะครับ

3) ใบขับขี่

image84

 • ไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากมีใบหน้าของเราและข้อมูลพื้นฐานอยู่ ก็สามารถใช้แทนได้เหมือนกัน แล้วต้องใช้ตัวจริงนะครับ

4) บัตรนักศึกษา/บัตรข้าราชการ

image85

กำลังมีการลดราคาสำหรับวันหยุดพักผ่อนหรือข้อเสนอพิเศษประจำสัปดาห์หรือไม่ คุณน่าจะโปรโมทที่นี่เพื่อให้ลูกค้าตื่นเต้นเมื่อได้รับข้อเสนอดีๆ

5) ใบแจ้งความ

image86

สถานีตำรวจเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพื่อแจ้งบัตรประชาชนหาย จากนั้นใช้ใบแจ้งความยื่นต่อพนักงานเพื่อเช๊คอินได้เช่นกัน และไม่ต้องกลัวว่าจะไปสถานีตำรวจไม่ทันเพราะท่านตำรวจคอยดูแลประชาชนถึงที่


 1. สนามบินดอนเมือง สน.ดอนเมือง (ส่วนแยกฯ) บริเวณอาคาร 1 ประตู 8
 2. สนามบินสุวรรณภูมิ สภ.สุวรรณภูมิ ภายในอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1

6) พาสปอร์ต

image87

พาสปอร์ตคือเอกสารที่ถูกต้องที่สุดสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินทุกครั้ง แต่มีหลายท่านยังคิดว่าเดินทางภายในประเทศจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเท่านั้น ซึ่งขอแจ้งเลยว่าไม่จำเป็น สำหรับการเดินทางภายในประเทศ (สำหรับคนไทย)

เอกสารสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินไปต่างประเทศ

พาสปอร์ต (Passport)

พาสปอร์ตไทย

พาสปอร์ต เท่านั้นที่สามารถใช้เดินทางโดยสารเครื่องบินไปต่างประเทศได้ ถ้าคุณทำพาสปอร์ตหาย นั่นหมายความว่าไม่สามารถเดินทางได้ 100% ไม่มียกเว้น กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลที่สายการบินต้องการทราบในหน้าพาสปอร์ต

image88

 1. นามสกุล
 2. ชื่อ
 3. คำนำหน้า
 4. หมายเลขพาสปอร์ต
 5. วัน-เดือน-ปี เกิด
 6. และสุดท้ายวันหมดอายุของพาสปอร์ต